skip to Main Content

On my resent works

 

Drawing, which is the simplest and most straightforward way of expression, is the trace of the creative process between the void and the mark.

The dialogue that starts with the first mark I leave on the surface in my artistic practices is like walking on a path that is both familiar and unfamiliar, providing an opportunity for exploring the known and unknown, conscious and unconscious aspects of myself.

The gardens consisting of fictional spaces built with organic forms, cell structures, plants, roots, flowers, organisms, rocks, creatures, and female figures, which I combine with paint in my works, constitute the theme of my recent paintings.

My paintings are the stories of the living beings in an internal garden that takes root and flourishes in my intimate space.

Bio

Yasemin Erdin Tavukçu  graduated from Nişantaşı Anatolian High School in 1995 and from Mimar Sinan University Department of Painting, Neşe Erdok Atelier and Asım İşler Engraving Atelier in 2000.

She worked in Tayfun Erdoğmuş Atelier and Marmara University Fine Arts Institute Department of Painting Main Art Branch in 2001-2002.

In 2006, she completed the Master’s Program in the Department of Painting at Mimar Sinan Fine Arts University with her thesis “Approaches to the Concept of City in Plastic Arts in the 20th Century”.

She worked on lithography and serigraphy.

Between 2009-2011, she and her artist friends established “216 Idea and Production Space” and produced projects.

In 2022, she completed the Proficiency in Art Program with her work “Creative Process and Design” at Mimar Sinan Fine Arts University.

She continues her personal painting studies in her atelier in Bodrum.

Son dönem çalışmalarım üzerine

 

İfade etmenin en sade ve dolaysız yolu olan çizim; “boşluk ve iz arasındaki an” yaratıcı sürecin izidir.

Sanatsal uygulamalarımda yüzeyde bıraktığım ilk iz ile başlayan diyalog, benim için hem aşina hem yabancı bir patikada yürüyüş gibi, bilinen ve bilinmeyenin, bilinç ve bilinçaltımın keşfine olanak sağlayan bir yöntemdir.

Çizimlerimle boyayı birleştirdiğim çalışmalarımdaki organik formlar, hücre yapıları, bitkiler, kökler, çiçekler, organizmalar, kayalar, yaratıklar ve kadın figürleriyle yapılanan kurgu mekânlardan oluşan bahçelerdeki hikyeler son dönemki resimlerimin temasını oluşturmaktadır.

Resimlerim kendi mahrem alanında köklenip yeşeren, çiçeklenen bir içsel bahçenin ve buradaki canlıların hikâyeleridir.

Bio

Yasemin Erdin Tavukçu 1995 yılında Nişantaşı Anadolu Lisesi’nden, 2000’de ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Neş’e Erdok Atölyesi ve Asım İşler Gravür Atölyesi’ nden mezun oldu.

2001-2002 Tayfun Erdoğmuş Atölyesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında çalıştı.

2006 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını “20.yy da Plastik Sanatlarda Kent Olgusuna Yaklaşımlar” eser metini ile tamamladı.

Litografi ve serigrafi çalışmaları yaptı.

2009-2011 arası sanatçı arkadaşlarıyla birlikte “216 Düşünce ve Üretim Alanı”nı kurup projeler üretti.

2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlilik Programı’nı “Yaratıcı Süreç ve Desen” eser metni ile tamamladı.

Kişisel resim çalışmalarını Bodrum’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Back To Top